كارخانه :34201118- 041
دورنگار : 34201117 - 041

دفتر :35546979- 041 ده خط
دورنگار:35568949- 041
  آرشیو محصولات  -> يخچال فريزر
 آبريزدارگرانيتي
نوع محصول : يخچال فريزر

 تك فريزر (پانل ديجيتالي)14 فوت(سوپرفريز) Full Digital
نوع محصول : يخچال فريزر

 تك يخچال (پانل ديجيتالي)14 فوت (باجايخي)Full Digital
نوع محصول : يخچال فريزر

 تك يخچال (پانل ديجيتالي)
نوع محصول : يخچال فريزر

 يخچال فريزر (بدون آبريز)
نوع محصول : يخچال فريزر

 يخچال فريزرسوپرنوفراست
نوع محصول : يخچال فريزر

 يخچال فريزر آبريزدار( 60 * 40)20فوت
نوع محصول : يخچال فريزر

 1