كارخانه :34201118- 041
دورنگار : 34201117 - 041

دفتر :35546979- 041 ده خط
دورنگار:35568949- 041
 يخچال فريزرسوپرنوفراست
نوع محصول : يخچال فريزر
بدون برفك
خصوصيات محصول
 ابعاد محصول :  داراي كيفيت مشابه با نمونه هاي خارجي  
 قيمت محصول :  لطفا تماس بگيرد  
 وزن محصول :  وزن : 100 كيلو