كارخانه :34201118- 041
دورنگار : 34201117 - 041

دفتر :35546979- 041 ده خط
دورنگار:35568949- 041
 تاريخچه
شركت قاينارخزر در سال 1358 با هدف ايجاد ارزش افزوده براي جامعه و اشتغال زايي در راستاي تحقق آرمانهاي ملي خودكفايي صنعتي و توسعه صنايع كشور با توليد آبگرمكن نفتي پا به عرصه صنعت گذاشت و طي ربع قرن تلاشهاي بي وقفه در جهت اجراي طرحهاي توسعه و تنوع توليدات و بهينه سازي كيفيت محصولات خود موفق به انطباق كيفيت محصولات خود با استاندارد هاي كشوري – بين المللي و دريافت نشانهاي كيفيت ايزو 9002 در مديريت كيفيت و نشان كيفيت و تكنولوژي اروپا از ژنو و فرانسه (1381) نشان كيفيت و تكنولوژي از امريكا (1382) گرديد،اين شركت در سال 1382 از طرف موسسه استاندارد ايران بعنوان واحد نمونه صنعتي كشور منتخب گرديد و به عضويت انجمن تخصصي مركز تحقيق و توسعه صادارات صنايع و معادن در آمد و هم اكنون نيز عضو اين انجمن مي باشد.همچنين از سال 1374 به بعد بطور متوالي بعنوان واحد نمونه صنعتي استاني اعلام گرديده است.
اكنون شركت ما عزمي راسخ دارد تا در عرصه رقابتهاي جهاني وارد و در ارتقاء كيفيت محصولات خود و جليب اعتماد هر چه بيشتر مشتريان گامهاي موثري بردارد.ما خوشحاليم كه اعتبار شركت را از جلب اعتماد شما كسب نموده ايم و خواهيم نمود.